سبد خرید

خرد کن و غذاساز

7%
چرخ گوشت ويداس مدل VIR-3508
۳,۱۵۷,۰۰۰
۲,۹۳۶,۰۱۰ تومان
7%
خردکن ويداس مدل VIR-3332
۹۶۷,۰۰۰
۸۹۹,۳۱۰ تومان
7%
چرخ گوشت 1800 وات ويداس مدل VIR-3505
۲,۷۰۳,۰۰۰
۲,۵۱۳,۷۹۰ تومان
7%
همزن ويداس مدل VIR_3885
۲,۰۵۷,۰۰۰
۱,۹۱۳,۰۱۰ تومان
5%
همزن الينور مدل ESM-8200
۲,۰۸۰,۰۰۰
۱,۹۷۶,۰۰۰ تومان
5%
خردکن آيسن مدل IE-CH 186
۱,۲۸۵,۰۰۰
۱,۲۲۰,۷۵۰ تومان
5%
خردکن الينور مدل ECH-8400
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۴۸۲,۰۰۰ تومان
5%
آسياب و مخلوط کن آي سن مدل IE-B218
۱,۸۲۰,۰۰۰
۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان
7%
خردکن ويداس مدل VIR-3218
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
خردکن آي سن مدل IE-CH 191
۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان
5%
چرخ گوشت الينور مدل EMG- 2800
۴,۵۲۰,۰۰۰
۴,۲۹۴,۰۰۰ تومان
7%
گوشت کوب برقي ويداس مدل VIR-3214
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۱,۵۰۰ تومان
5%
مخلوط کن و آسياب کن آي سن مدل IE-B220
۱,۸۷۰,۰۰۰
۱,۷۷۶,۵۰۰ تومان
7%
پلوپز ويداس مدل VIR-5209
۱,۳۶۸,۰۰۰
۱,۲۷۲,۲۴۰ تومان
5%
همزن آي سن مدل IE-M422
۱,۸۸۵,۰۰۰
۱,۷۹۰,۷۵۰ تومان
غذاساز بوش MUMS2EW40
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
غذاساز بوش MC812W620
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
چرخ گوشت بوش mfw 66020
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
چرخ گوشت بوش MFW68680
۵,۸۵۳,۳۴۴ تومان
غذاساز بوش MC812M865
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
همزن دستي بوش MFQ3540
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
همزن بوش MSM66155
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
چرخ گوشت بوش MFW68660
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر